Wildlife dies due to the drought

Discussion in 'News & Announcements' started by NamStay, Apr 5, 2019.

 1. NamStay

  NamStay AH Fanatic

  Joined:
  Dec 18, 2015
  Messages:
  583
  Video/Photo:
  47
  Likes Received:
  798
  Please keep Namibians in your prayers. Sad to see our animals in this state.


  Source: https://www.republikein.com.na/nuus/wild-vrek-op-strepe2019-04-05/  Disaster's stings deeper

  A farmer from a game farm north east of Otjiwarongo already has between 500 and 600 pieces of game lost due to the drought disaster, despite feeding about N $ 500 000 with which he tried to keep them alive.

  His farm had only 56 mm of rain for the season. The average rainfall for this area is 450 mm. That means he has only 12.4% of that rain that normally falls.

  "I have been farming since 1993 and we have not had anything in the past 26 years experience so much. At this stage we do not even think of the financial damage, which amounts to more than $ 1 million. This is excluded feed we bought. What gets the most out of now is the emotional damage to these losses, ”he says and says he wants to remain anonymous for not idea that he is looking for sympathy.

  According to him, tourist bookings are also down by about 30% meaning game ranchers cannot even rely on this as a source of income.

  "A farmer now has no animals is in the best position. It is very difficult to feed and beat your sums, ”he says.

  His wife sent a video to Republican in which the game carcasses left the farm is scattered.

  “These are just carcasses that we noticed and picked up along the farm roads has. It is not the animals that died in the field. "

  She says a eland, they raised joined a herd of wild eland but later returned home in his hour of need.

  “Unfortunately, he didn't make it either. It was terrible to see the tears that went over his cheeks at the end, ”she says.

  The former captain of the Namibian rugby team, Jacques Burger, says he's very grateful for the rain that fell on places last weekend.

  "Many people are under the impression there is great relief in the country when the rain falls, but I just want a little perspective for you give of what it looks like in the South, ”he said in a video message to Republican and then turned the phone's video camera around bare, red Kalahari landscapes.

  Burger says it's hard to go out in the field and kill your animals, and see how the bait birds are in the air as they circle above the dead carcass.

  Mr. Basan Jacobs, a farmer from Gobabis, says if it is not bad enough that the drought puts farmers' cash flow under pressure, poor VAT refunds due to administrative delays at the Receiver of Revenue also hamper their financial planning.

  "There is nothing about our pleas in this regard. It's a big frustration, ”Jacobs says.

  Mr. Roelie Venter, executive director of the Namibian Agricultural Union (NLU), said earlier that the proclaimed N$ 573 million drought relief by government is welcomed.

  He added before the government did not announce a state of emergency, foreign countries could not be approached for help.

  The union's president, Mr. Ryno van der Merwe says this drought has been the worst since the 1800s.

  Meanwhile, NLU announced on Tuesday that 76 000 bags of approved feed suppliers at N $ 50 per bag
  subsidized. This is done with the N $ 4.1 million over the past six weeks by the Dare to Care Disaster Fund
  collected.

  It will be available to all farmers countrywide at branches of Agra and Kaap Agri, as well as at Animal Fedco in Windhoek, Leonardville Garage at Leonardville, Otjozondjupa Feed at Okakarara, Helmering Shop at Helmeringhausen, HJ Moller Transport & Feeds on Koës, Toitjies Farm Service on Leonardville and DA Viljoen Transport on Koës.

  Farmers have to show their FanMeat cards and their ID documents to buy the feed at the cheaper price. Furthermore, they can only buy in 10 bags at a maximum of 100 bags per producer.

  Meanwhile, the independent drought fund of the Facebook group Namibia Farmers has already raised the N $ 1,181 million, 312 farmers were helped by distributing 12,480 bales of feed and 831 bags of feed pellets. This fund is independent of the NLU and are coordinated by mrs. Henriëtte le Grange.  The original version in Afrikaans below:


  Wild vrek op strepe

  Ramp se angel dieper

  Ronelle Rademeyer

  'n Boer van 'n wildsplaas noord oos van Otjiwarongo het reeds tussen 500 en 600 stuks wild weens die droogteramp verloor, ondanks die voer van sowat N$500 000 waarmee hy hulle aan die lewe probeer hou het.

  Sy plaas het nog net 56 mm reën vir die seisoen gehad. Die gemiddelde reënval vir dié gebied is 450 mm. Dit beteken hy het maar 12,4% van die reën gekry wat normaalweg val.

  “Ek boer al sedert 1993 en ons het die afgelope 26 jaar nie naastenby iets só erg beleef nie. In hierdie stadium dink ons nog nie eens aan die finansiële skade, wat meer as 'n N$1 miljoen beloop nie. Dit is uitgesluit die voer wat ons gekoop het. Wat ons nou die ergste raak, is die emosionele skade van hierdie verliese,” vertel hy en sê hy wil anoniem bly om nie die idee te wek dat hy simpatie soek nie.

  Volgens hom is besprekings deur toeriste ook met sowat 30% af, wat beteken wildboere kan nie eers hierop as bron van inkomste staatmaak nie.

  “'n Boer wat nou geen diere het nie is in die beste posisie. Dit is baie moeilik om diere te voer én jou somme te laat klop,” sê hy.

  Sy vrou het 'n video aan Republikein gestuur waarin die wildskarkasse oor die plaas gestrooi lê.

  “Hierdie is net karkasse wat ons langs die plaaspaaie opgemerk en opgelaai het. Dit is nie die diere wat in die veld gevrek het nie.”

  Sy sê 'n eland, wat hulle hans grootgemaak het en wat later saam met 'n trop wilde elande geloop het, het in sy uur van nood teruggekeer huis toe.

  “Ongelukkig het hy dit ook nie gemaak nie. Dit was verskriklik om die trane te sien wat teen die einde oor sy wange geloop het,” vertel sy.

  Die voormalige kaptein van die Namibiese rugbyspan, Jacques Burger, sê hy is baie dankbaar vir die reën wat verlede naweek op plekke geval het.

  “Baie mense is onder die indruk daar is groot verligting in die land as die reën val, maar ek wil vir julle net 'n bietjie perspektief gee van hoe dit in die Suide lyk,” sê hy in 'n videoboodskap aan Republikein en draai die foon se videokamera dan om die barre, rooi Kalahari-land skap te wys.

  Burger sê dit is moeilik om uit te gaan in die veld en jou diere dood te vind, en te sien hoe die aas voëls in die lug bo die dooie karkasse sirkel.

  Mnr. Basjan Jacobs, 'n boer van Gobabis, sê asof dit nie erg genoeg is dat die droogte boere se kontantvloei onder druk plaas nie, belemmer swak BTW-terugbetalings vanweë administratiewe oponthoude by die Ontvanger van Inkomste ook hul finansiële beplanning.

  “Daar kom niks van ons pleidooie hieroor nie. Dit is 'n groot frustrasie,” sê Jacobs.

  Mnr. Roelie Venter, uitvoerende bestuurder by die Namibië Landbou-unie (NLU), het vroeër gesê die afgekondigde droogtehulp van sowat N$573 miljoen deur die regering word verwelkom.

  Hy het bygevoeg voor die regering nie 'n noodtoestand afkondig nie, kan die buiteland nie om hulp genader word nie.

  Dié unie se president, mnr. Ryno van der Merwe, sê hierdie droogte is die ergste sedert die 1800's.

  Die NLU het intussen gister bekend gemaak dat 76 000 sakke veevoer van goedgekeurde ver skaffers teen N$50 per sak gesubsidieer gaan word. Dit geskied met die N$4,1 miljoen wat die afgelope ses weke deur die Dare to Care-rampfonds ingesamel is.

  Dit sal landswyd aan alle boere by takke van Agra en Kaap Agri beskikbaar wees, asook by Animal Fedco in Windhoek, Leonardville Garage op Leonardville, Otjozondjupa Feed op Okakarara, Helmering Winkel op Helmeringhausen, HJ Moller Transport & Voere op Koës, Toitjies Boerediens op Leonardville en DA Viljoen Transport op Koës.

  Boere moet hul FanMeat-kaarte en hul ID-dokumente toon om die voer teen die goedkoper prys te koop. Verder kan hulle dit net in lotte van 10 sakke koop teen 'n maksimum van 100 sakke per produsent.

  Intussen het die onafhanklike droogtefonds van die Facebook-groep Namibië Boere al met die N$1,181 miljoen wat ingesamel is, 312 boere gehelp deur 12 480 bale voer en 831 sakke voerkorrels te versprei. Dié fonds is onafhanklik van die NLU en word deur me. Henriëtte le Grange gekoördineer.
   

 2. johnnyblues

  johnnyblues AH ENABLER AH Ambassador

  Joined:
  Jun 13, 2013
  Messages:
  6,411
  Video/Photo:
  148
  Likes Received:
  6,135
  Location:
  Georgia
  Hunted:
  USA, ALASKA Canada, New Zealand, Mexico Africa.
  I am concerned for those folks and the game. I was there in 2015 for leopard and the drought reeked havoc on our chances for success. Now I am going back next month for another try... I am again hoping for the best.
   

 3. cagkt3

  cagkt3 AH ENABLER PLATINUM SUPPORTER AH Legend

  Joined:
  Apr 10, 2017
  Messages:
  2,631
  Video/Photo:
  85
  Likes Received:
  1,674
  Location:
  Texas
  Member of:
  DSC, SCI - West Texas Chapter, HSC, NRA Life Member, Ducks Unlimited
  Hunted:
  South Africa, Zimbabwe, OK, TX, UT
  Hope they get the rain the desperately need.
   
  Dr Ray likes this.

 4. johnnyblues

  johnnyblues AH ENABLER AH Ambassador

  Joined:
  Jun 13, 2013
  Messages:
  6,411
  Video/Photo:
  148
  Likes Received:
  6,135
  Location:
  Georgia
  Hunted:
  USA, ALASKA Canada, New Zealand, Mexico Africa.
  Raining there now. Spoke to my PH yesterday to see if anything is hitting baits. He said between the rain and heat baits are spoiling and are being refreshed regularly . His place is pretty green now.
   
  MAdcox likes this.

 5. CAustin

  CAustin AH ENABLER BRONZE SUPPORTER AH Ambassador

  Joined:
  May 7, 2013
  Messages:
  13,172
  Video/Photo:
  216
  Likes Received:
  9,412
  Member of:
  Courtney Hunting Club, NRA Life Member, SCI Kansas City Chapter
  Hunted:
  South Africa, KwaZulu Natal, Kalahari, Northwest, Limpopo, Gauteng, APNR Kruger Area. USA Georgia, South Carolina, Arkansas, New Mexico, North Carolina and Texas
  Drought is an awful thing
   
  ack likes this.

 6. flatwater bill

  flatwater bill AH Elite

  Joined:
  Jun 16, 2013
  Messages:
  1,241
  Video/Photo:
  17
  Likes Received:
  1,446
  Member of:
  NRA endowment member/Life member
  Hunted:
  NAMIBIA, RSA, KYRYG, KAZAKSTAN, MOZAMBIQUE,MEXICO, BOLIVIA, PERU, BRAZIL, ARGENTINA, CANADA, NEW ZEALAND, AUSTRALIA, SPAIN,
  thanks for posting............it really hits home.....................have a Namibian hunt in 2 weeks.............hoping for the best for all...............FWB
   
  ack and Dr Ray like this.

 7. ack

  ack AH Enthusiast

  Joined:
  Mar 5, 2015
  Messages:
  346
  Likes Received:
  241
  I've got one in Sept.....This is worrysome.
   
  Dr Ray likes this.

 8. Newboomer

  Newboomer GOLD SUPPORTER AH Fanatic

  Joined:
  Sep 10, 2016
  Messages:
  819
  Video/Photo:
  12
  Likes Received:
  978
  Member of:
  NRA, SCI, American Legion, Freemasons
  Hunted:
  RSA, Maine, Montana, Colorado, Texas, Alaska, California.
  I saw the results of drought in RSA last April. Carcasses and skeletons scattered across the landscape. I'm going back next week (mid April) and hope they have had some rain. From what my outfitter says it is better this year. Hope so, last year was tough. Game was scarce.
   

 9. Dr Ray

  Dr Ray AH Elite

  Joined:
  Apr 1, 2017
  Messages:
  1,954
  Video/Photo:
  13
  Likes Received:
  1,353
  Location:
  Cairns, Australia
  In my state in the far north (east side) just does t seem to stop raining - mi d you it’s the wet season.
  Friend on the border of this state and the next southern state said that in the last three years the rainfall has been just about non-existent.
  His cattle were/are dying and the cool season is coming. When us dies rain if you could call it that, the wind is incredible.
  Let’s face it. We can expect major changes in our seasons throughout the world.its just heart-breaking to see these animals die of thirst and starve.
   
  Laeveld likes this.

 10. Philip Glass

  Philip Glass AH ENABLER LIFETIME BRONZE BENEFACTOR AH Legend

  Joined:
  Feb 26, 2015
  Messages:
  2,515
  Video/Photo:
  59
  Likes Received:
  3,742
  Location:
  Texas
  Member of:
  NRA, Life SCI, Life DSC, Life EWA
  Hunted:
  RSA, Namibia, Kyrgyzstan, Austria, Australia, Zimbabwe, Texas
  Johnny
  I was there a couple years after you and same thing drought and no chance of predator hunting with bait. It’s sad Namibia needs rain. There are some areas with a bit of rain but others tragically not. I know of people selling farms due to drought.
  Where are you hunting?
  Best of luck.
  Philip
   

 11. johnnyblues

  johnnyblues AH ENABLER AH Ambassador

  Joined:
  Jun 13, 2013
  Messages:
  6,411
  Video/Photo:
  148
  Likes Received:
  6,135
  Location:
  Georgia
  Hunted:
  USA, ALASKA Canada, New Zealand, Mexico Africa.
  Six hours NW of Windhoek. His place has seen some rain recently but of course not enough. I know my spelling is off but we’re hunting near Omeraju. Otavi district
   
  Philip Glass likes this.

 12. ack

  ack AH Enthusiast

  Joined:
  Mar 5, 2015
  Messages:
  346
  Likes Received:
  241
  Hope so....We went 3 yrs ago and it was tough finding game and it was wild as hell.
   

Share This Page

 
 1. This site uses cookies to help personalise content, tailor your experience and to keep you logged in if you register.
  By continuing to use this site, you are consenting to our use of cookies.
  Dismiss Notice