Thomas Cook is broke

Discussion in 'News & Announcements' started by Foxi, Sep 23, 2019.

 1. Foxi

  Foxi AH Elite

  Joined:
  Jul 31, 2012
  Messages:
  1,260
  Video/Photo:
  128
  Likes Received:
  1,938
  Location:
  Germany
  Hunted:
  Canada, USA,Austria,Turkey,Tschech Rep.,Poland,Hungary,Serbia,Denmark,Namibia and England(England is wonderful) Romania,Luangwa-,Gwayi- + Save River.Horseback-tours in South Africa and Botswana.
  ........and their Airline CONDOR,a Namibian shuttle, also.
  600.000 tourists must be retrieved.
  Founded 1841 ,an African travel pioneer.
  Internet is changing the world.
  Sad
   

 2. 375 Ruger Fan

  375 Ruger Fan AH ENABLER GOLD SUPPORTER AH Legend

  Joined:
  Jun 14, 2015
  Messages:
  3,024
  Video/Photo:
  195
  Likes Received:
  3,807
  Location:
  Houston, Texas
  Member of:
  NRA, DSC
  Hunted:
  Namibia, Zimbabwe, New Zealand, South Africa (Eastern Cape & NW), Alaska, TX, LA, MO, OH, MT, ID, WA, Canada (Yukon)
 3. YancyW

  YancyW GOLD SUPPORTER AH Enthusiast

  Joined:
  Sep 5, 2017
  Messages:
  371
  Video/Photo:
  5
  Likes Received:
  409
  Location:
  Mid-Missouri
  Member of:
  NRA, SCI, RMEF, Ducks Unlimited
  That would be terrible, getting flights back to the U.K. are going to be a real pain for the next couple weeks.
   

 4. Ryan

  Ryan AH Fanatic

  Joined:
  Apr 16, 2011
  Messages:
  758
  Video/Photo:
  44
  Likes Received:
  774
  Location:
  Anchorage, Alaska
  Wow, the Condor flights are a big deal to and from Anchorage. I hope Condor can get their part sorted out.
   

 5. Foxi

  Foxi AH Elite

  Joined:
  Jul 31, 2012
  Messages:
  1,260
  Video/Photo:
  128
  Likes Received:
  1,938
  Location:
  Germany
  Hunted:
  Canada, USA,Austria,Turkey,Tschech Rep.,Poland,Hungary,Serbia,Denmark,Namibia and England(England is wonderful) Romania,Luangwa-,Gwayi- + Save River.Horseback-tours in South Africa and Botswana.
  Still flies the cook daughter Condor.But here one believes, that it only goes a few days, then she would be dragged into the vortex.
  Hope the best.
   

 6. wesheltonj

  wesheltonj AH Elite

  Joined:
  Feb 11, 2015
  Messages:
  1,806
  Video/Photo:
  11
  Likes Received:
  1,516
  Location:
  South Texas
  Member of:
  Benefactor-Life NRA, DSC, SCI
  Hunted:
  USA, RSA
  Fosun will now pick up the pieces for margin basement prices.
   

 7. NamStay

  NamStay AH Fanatic

  Joined:
  Dec 18, 2015
  Messages:
  591
  Video/Photo:
  47
  Likes Received:
  813
  Source: https://www.republikein.com.na/nuus/thomas-cook2019-09-25/


  Thomas Cook travelers worldwide reassured

  HAN: Events a wake-up call for local industry
  Ronelle Rademeyer


  As of late yesterday, no official figures were yet known of exactly how many British tourists who made their travel arrangements through Thomas Cook are currently in Namibia on tour is not.

  “We do not have any statistics on how many British citizens from Namibia will not be repatriated and prefer not to guess the number, ”said Ms. Naomi Boys, spokesman for the British High Commission, in reply said on questions about the Thomas Cook crisis.

  She explained what the affected tourists were doing, and told them the first step should be to visit the special website, thomascook.caa.co.uk.

  “It provides comprehensive information on flights, accommodation and also provides general travel advice to affected travelers who booked their vacations through this travel agency. This includes the number of an international customer service center which has been in operation since 6am Monday.

  “The British government has made special arrangements to make sure the process runs as seamlessly as possible, with the least potential impact on UK tourists currently on holiday, ”she says in her email.

  Thomas Cook, founded in 1841, is the oldest travel agency in the world. It collapsed financially on Monday and virtually 600,000 holidaymakers left stranded around the world.

  As a result, at least 150,000 Britons must be repatriated to Britain. It is the largest peace time repatriation attempt in British history, Reuters reports.

  According to the Associated Press (AP), there were 14,500 of the stranded British passengers from around the world with flights on their way back to Britain.

  CONDOR

  Thomas Cook owns hotels, holiday resorts and airlines and serves 19 million people a year in 16 countries. Condor, what two flying from Germany to Namibia once a week is one of the shipping companies in the Thomas Cook stable.

  Meanwhile, Condor, which has a code-sharing agreement with Air Namibia regarding its booking system, said it was financially able to continue its flights.

  "Mr. Principal Ralf Teckentrup, in a letter to the Common Sales Agent (GSA), told Condor Flugdienst GmbH and its subsidiaries are financially able to continue their operations, ”Air Namibia said on inquiry.

  “Thomas Cook Aviation and Thomas Cook Airlines Balearics who do flights on behalf of Condor can also continue. Furthermore it we applied for a bridging loan with the state, ”states the letter by Tenckentrup.

  “We can continue to pay for the services needed to continue our flights from funds from the Condor
  Airline EmbH entity. We apologize for not being able to pay for services rendered in the past not, ”he says to the GSA.

  HOSPITALITY

  When asked about the impact on Namibia, Ms. Gitta Paetzold, the executive director of the Hospitality Association (HAN), the UK tourism market accounts for only about 3 per cent of foreigners visiting the country.

  She says although Thomas Cook's bankruptcy in that respect will not have a huge impact on tourism in Namibia, is what happened to be a huge wake-up call for the local industry. “It shows us that tourism as we know it has changed. Earlier years, all tourists booked their holidays through travel agencies such as Thomas Cook. ”

  She says technology allows people to plan their holidays and make travel reservations themselves.

  Paetzold says the German market, which forms the largest part of the Namibian tourism market, is usually discussed by travel agents because they have the peace of mind to be able to make claims if something goes wrong.

  However, she believes the local industry should take note of what happened and use new methods to bring tourists to the country to attract.

  The original version in Afrikaans below:


  Thomas Cook-reisigers wêreldwyd gerusgestel

  HAN: Gebeure 'n wekroep vir plaaslike bedryf
  Ronelle Rademeyer


  Teen laat gister was geen amptelike syfers nog bekend van presies hoeveel Britse toeriste wat hul reisreëlings deur Thomas Cook getref het, tans in Namibië op toer is nie.

  “Ons het nie enige statistiek oor hoeveel Britse burgers uit Namibië gerepatrieer sal word nie en verkies om nie die getal te raai nie,” het me. Naomi Boys, woordvoerder van die Britse hoëkommissariaat, in antwoord op vrae oor die Thomas Cook-krisis gesê.

  Sy het verduidelik wat die geraakte toeriste te doen staan, en gesê hulle eerste stap moet wees om die spe siale webtuiste, thomascook.caa.co.uk, te besoek.

  “Dit verskaf breedvoerige inligting oor vlugte, akkommodasie en gee ook algemene reisadvies aan die geraakte reisigers wat hul vakansies deur hierdie reisagentskap bespreek het. Dit sluit die nommer van 'n internasionale kliëntedienssentrum in wat sedert 06:00 Maandag in werking is.

  “Die Britse regering het spesiale reëlings getref om seker te maak die proses verloop so soomloos as moont lik, met die minste moontlike impak op Britse toeriste wat tans met vakansie is,” sê sy in haar e-pos.

  Thomas Cook, gestig in 1841, is die oudste reisagentskap ter wêreld. Dit het Maandag finansieel in duie gestort en nagenoeg 600 000 vakansie gangers oraloor die wêreld gestrand gelaat.

  Ten minste 150 000 Britte moet as gevolg hiervan na Brittanje gerepatrieer word. Dit is die grootste vredes tyd repatriasiepoging in die Britse geskiedenis, berig Reuters.

  Volgens Associated Press (AP) was daar teen gister 14 500 van die gestrande Britse passasiers van elders in die wêreld met vlugte op pad terug na Brittanje.

  CONDOR

  Thomas Cook besit hotelle, vakansie oorde en lugrederye en bedien 19 miljoen mense per jaar in 16 lande. Condor, wat twee keer per week uit Duitsland na Namibië vlieg, is een van die rederye in die Thomas Cook-stal.

  Intussen het Condor, wat 'n kodedelingsooreenkoms met Air Namibia ten opsigte van sy besprekingstelsel het, gesê hy is finansieel in staat om sy vlugte voort te sit.

  “Mnr. Ralf Teckentrup, die hoof beampte, het in 'n skrywe aan die gemeenskaplike verkoopsagent (GSA) gesê Condor Flugdienst GmbH en sy filiale is geldelik in staat om met sy bedrywighede voort te gaan,” het Air Namibia by navraag gesê.

  “Thomas Cook Aviation en Thomas Cook Airlines Balearics wat vlugte namens Condor doen, kan ook voortgaan. Verder het ons vir 'n oorbrug gingslening by die staat aansoek gedoen,” lui die skrywe deur Tenckentrup.

  “Ons kan voortgaan om vir die dienste te betaal wat nodig is om met ons vlugte voort te gaan uit fondse van die Condor Flugdienst EmbH- entiteit. Ons vra verskoning vir die feit dat ons nie tans kan betaal vir dienste wat in die verlede gelewer is nie,” sê hy verder aan die GSA.

  GASVRYHEIDSVERENIGING

  By navraag oor die impak op Namibië, sê me. Gitta Paetzold, die uitvoerende beampte van die Gasvryheidsvereniging (HAN), die Britse toerismemark maak maar sowat 3 persent uit van buitelanders wat die land besoek.

  Sy sê hoewel Thomas Cook se bankrot skap in daardie opsig nie 'n baie groot invloed op toerisme in Namibië sal hê nie, is wat gebeur het 'n groot wekroep vir die plaaslike bedryf. “Dit wys vir ons dat toerisme soos wat ons dit geken het, verander het. Vroeër jare het alle toeriste hul vakansies deur reisagentskappe soos Thomas Cook bespreek.”

  Sy sê tegnologie stel mense in staat om deesdae self hul vakansies te beplan en hul reisbesprekings te maak.

  Paetzold sê die Duitse mark, wat die grootste deel van die Namibiese toerismemark uitmaak, bespreek meestal nog deur reisagente omdat hulle so die gemoedsrus het om te kan eise instel indien iets verkeerd loop.

  Sy meen egter die plaaslike bedryf moet kennis neem van wat gebeur het en nuwe metodes gebruik om toeriste na die land te lok.
   

 8. Nyati

  Nyati AH ENABLER AH Ambassador

  Joined:
  Jan 15, 2011
  Messages:
  7,022
  Video/Photo:
  100
  Likes Received:
  2,284
  Location:
  Madrid, Spain
  Member of:
  RFEC, RFETO
  Hunted:
  Spain, Finland, RSA ( KwaZulu Natal, Limpopo, North West, Northern Cape, Free State ).
  For me it´s hard to understand that this has come as a surprise.

  In business circles it has been known for at least two years that this company is heavily indebted.
   

Share This Page

 
 1. This site uses cookies to help personalise content, tailor your experience and to keep you logged in if you register.
  By continuing to use this site, you are consenting to our use of cookies.
  Dismiss Notice