Oryx shot 28/8/08 Sorris Sorris conservancy, Mt Brandberg, Namibia, with Van Heerden Safaris